Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.sklep.poduszkowiec.net


1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.sklep.poduszkowiec.net poprzez Serwis.
1.1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Serwisie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
JUNIQE Joanna Petz-Wolna, ul.M.Palacza 111 B/10, 60-273 Poznań 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza:
a) w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami tj. procesu kupna-sprzedaży
b) w celu bezpośredniego kontaktu telefonicznego i/lub e-mail z Klientem dotyczącego zawartej umowy.
c) w celu zapisania na Newsletter (patrz paragraf "Newsletter"), jeżeli dotyczy.

7.1 Klient otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną informację dotyczących jego zamówienia tj. statusu realizacji zamówienia, fakturowania, podsumowania, prośba o ocenę/recenzję (patrz punkt 9), inne informacje dotyczące zamówienia.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
8.1. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8.2. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
8.3. Dostęp do pozostawionych danych osobowych mają wyłącznie osoby lub podmioty upoważnione przez Administratora tj. administratorzy sklepu (osoby pracujące w Serwisie) oraz podmiot świadczący usługę oprogramowania sklepu (SOTE) zapewniający wsparcie techniczne i działanie systemu sklepowego. 
8.4. Podmiot świadczący usługę oprogramowania sklepu (SOTE) nie jest upoważniony do przetwarzania danych Klientów Serwisu.

9. Dokonując zakupu w Serwisie Klient wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną prośby o ocenę/recenzję zakupionego produktu w postaci linku do formularza. Wiadomość ta jest nierozłącznym elementem transakcji w procesie zakupu i związana jest dokonanym przez Klienta zamówieniem. Ocena/recenzja produktu może też być wystawiona przez Klienta niezależnie na karcie produktu.
9.1 Prośba o ocenę/recenzję jest niezobowiązująca, a wystawienie oceny/recenzji jest dobrowolne.
9.2 Podane w formularzu oceny/recenzji dane osobowe Klienta są podawane dobrowolne. 
9.2.1 Rubryka "Podpis" w formularzu oceny/recenzji nie wymaga wypełnienia, ani podawania danych osobowych Klienta i może traktowana być jako "Pseudonim".
9.3 Wysyłając ocenę/recenzję produktu Klient zgadza się na jej opublikowanie na karcie produktu wraz z dobrowolnie podanymi przez siebie danymi osobowymi.
9.4 Administrator Serwisu ma prawo nie zaakceptować, nie publikować, modyfikować lub usunąć wysłaną przez Klienta ocenę/recenzję. 
9.5 Klient ma prawo do modyfikacji lub usunięcia wysłanej przez siebie oceny/recenzji, w tym danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu (patrz strona Kontakt).

10. Do wszystkich danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.sklep.poduszkowiec.net. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Polityka plików "cookies"

1. Witryna www.sklep.poduszkowiec.net używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

Newsletter

1. Newsletter (również jako "Poduszkowy Newsletter") jest to forma elektronicznego biuletynu przekazywanego poprzez pocztę e-mail i zawierającego informacje handlowe. Newsletter przekazywany przez Serwis może zawierać następujące informacje:
a) informacje o nowych produktach w Serwisie
b) informacje o promocjach w Serwisie
c) informacje dotyczące publikowanych treści np. na blogu Serwisu
d) informacje promujące produkty w Serwisie
e) informacje promujące wizerunek Serwisu

1.1 Newsletter nie zawiera informacji handlowych podmiotów zewnętrznych i dotyczy jednie produktów i informacji Serwisu sklep.poduszkowiec.net.

2. Zgoda na otrzymywanie Newslettera jest dobrowolna i jest wyrażeniem zgody na przesyłanie Użytkownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w postaci Newslettera przez JUNIQE Joanna Petz-Wolna, ul.M.Palacza 111 B/10, 60-273 Poznań, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2 Zgoda na otrzymywanie Newslettera ma formę dobrowolnego zapisu na listę tzw. subskrybcji (lista mailingowa) i następuje w jednym z dwóch przypadków:
a) Poprzez dobrowolne odhaczenie pola (tzw. checkbox) "Zapisz mnie na newsletter" w koszyku podczas składania zamówienia, gdzie Użytkownik podaje również m.in. swój adres e-mail, który zostaje wówczas automatycznie przypisany do listy subskrybcji. 
b) Na stronie Newsletter gdzie Użytkownik dobrowolnie podaje swój adres e-mail, odhacza pole wyrażenia zgody i klika "Dodaj adres", który również zostaje automatycznie przypisany do listy subskrybcji.

2.3 Użytkownik, który zapisał się na listę dodatkowo otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie przypisania do listy subskrybcji. Dopiero po potwierdzeniu Użytkownika uważa się za zapisanego i będzie otrzymywał Newsletter.


3. Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera ma prawo dostępu do przekazanych danych oraz ich modyfikacji.

4. Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera ma prawo do wycofania zgody nieodpłatnie w każdym momencie.

5. Zgoda na otrzymywanie Newslettera nie jest połączona ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i nie stanowi takiej zgody. 

6. Użytkownicy, którzy wcześniej zapisali się na listy subskrybcji "Nowości", "Promocje" i/lub "Klub" zostali automatycznie przeniesieni do nowej, zbiorczej listy subskrybcji "Poduszkowy Newsletter". Poprzednie listy ("Nowości", "Promocje", "Klub") zostały zamknięte na poczet nowej, bardziej funkcjonalnej. 

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.